ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανονισμός βιβλιοθήκης

Απολαμβάνουμε το βιβλίο στο χώρο της βιβλιοθήκης...
Ας απολαύσουμε τη φιλοξενία των βιβλίων στο σπίτι... μικροί και μεγάλοι μαζί.

Υπεύθυνοι βιβλιοθήκης


Γενέθλια βιβλιοθήκης - 1ος χρόνος

Copyright © 2019 6ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων
Σχεδιασμός-Κατασκευή: Καλογερόπουλος Θεόδωρος
Διαχείριση: Γεωργόπουλος Σωτήριος Διευθυντής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Γεωργόπουλος Σωτήριος Διευθυντής